Auta zastępcze

Samochody w naszej firmie otrzymają Państwo bezgotówkowo Nasza kancelaria we własnym zakresie będzie dążyć do uzyskania zapłaty od ubezpieczyciela sprawcy wypadku za udostępniony pojazd. Dzięki temu, bez żadnych dodatkowych opłat czy kosztów manipulacyjnych, mogą się Państwo cieszyć całkowicie darmowym samochodem zastępczym.

Dlaczego samochód zastępczy się Państwu należy?

Obowiązujące przepisy prawne zobowiązują ubezpieczyciela sprawcy wypadku do zadośćuczynienia powstałej szkodzie, w tym zapewnić tej samej klasy samochód zastępczy, poszkodowanej osobie w wypadku.

Skorzystaj z jakości Kancelarii odszkodowawczej PRESTIGE

 • Brak kosztów wynajmu auta zastępczego,
 • Otrzymane auto zastępcze rozliczane jest z Ubezpieczycielem sprawcy wypadku przez naszą kancelarię,
 • Nie pobieramy żadnych kaucji ani opłat manipulacyjnych,
 • Aby otrzymać samochód zastępczy, wystarczy podpisać umowę i podać w niej numer szkody oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy kolizji,
 • Samochód zastępczy dostarczamy i odbieramy pod wskazanym wcześniej adresem,
 • Brak limitu kilometrów dla auta zastępczego,
 • Podczas procesu likwidacji powstałej szkody, nasi klienci są pod kompleksowa opieką prawną zapewnianą przez naszą Kancelarię.

Jak długi jest okres korzystania z samochodu zastępczego?

 • Jeżeli szkoda jest całkowita, do momentu wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela,
 • Jeżeli szkoda jest częściowa, do momentu, aż Państwa samochód będzie naprawiony i odebrany z warsztatu.

Podstawa prawna:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 05/11, rozstrzygnęła ujawnione rozbieżności w wykładni sądów powszechnych dotyczących roszczenia o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej od ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.” Treść tej uchwały została opublikowana na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych.

Analiza treści uzasadnienia uchwały pozwala stwierdzić, że Sąd Najwyższy:

 • wskazał, iż tego rodzaju szkodę należy kwalifikować jako szkodę majątkową,
 • określił jakie warunki musi spełniać tego rodzaju wydatek, aby mieścił się w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • w pełni podzielił pogląd Rzecznika Ubezpieczonych, że korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może być odtworzone przez korzystanie z komunikacji publicznej, są to bowiem odmienne sposoby korzystania z rzeczy,
 • wyraźnie podkreślił, że w dzisiejszych realiach samochód w sposób bardziej wszechstronny i funkcjonalny zaspokaja potrzeby właściciela uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu niż środki transportu zbiorowego.