Odszkodowania komunikacyjne

Kancelaria Prestige zapewnia pomoc wszystkim poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Dzięki nam odzyskają Państwo należne pieniądze, adekwatne do powstałej szkody. Nasza oferta obejmuje osoby, które uległy wypadkowi na drodze, byli pasażerami pojazdu poszkodowanego oraz sprawcy, lub w sytuacji, gdy straciły one bliskie osoby.

Odszkodowanie wypłacane jest z polisy OC sprawcy wypadku nawet wtedy, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów, czy założonego kasku. Pieniądze wypłacane są nawet wtedy, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku i nie ma możliwości ustalenia jego tożsamości, lub gdy sprawca nie posiadał w chwili spowodowania wypadku ważnej polisty OC. Kwota odszkodowania wypłacana jes wtedy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nasza kancelaria pomoże skompletować pełna dokumentację oraz zapewni bezpłatną poradę prawną.

Dzięki nam odzyskasz swoje pieniądze w ramach zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrot zakupu leków czy innych kosztów związanych z rehabilitacją czy leczeniem.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Pomożemy uzyskać Ci najwyższą kwotę zadośćuczynienia. Jeżeli już odebrałeś pieniądze z odszkodowania, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś otrzymał wyższe odszkodowanie!