Odszkodowania powypadkowe

W szeregach kancelarii Prestige znajdują się specjaliści z zakresu prawa, rzeczoznawstwa, medycyny pracy czy lekarzy orzeczników. Zapewniamy również pomoc w naszej Kancelarii Radców Prawych. Nasze doświadczenie to tysiące prowadzonych i zakończonych z sukcesami spraw, dzięki którym skutecznie egzekwujemy odszkodowania. Nasze procedury pozwolą zmaksymalizować szansę na najwyższe możliwe odszkodowanie.

Kiedy należy mi się odszkodowanie?

Odszkodowanie wypłacane jest wtedy, gdy na skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę doznasz uszczerbku na zdrowiu. Nasza kancelaria zapewni Ci wsparcie, dzięki któremu otrzymasz:

  • Zadośćuczynienie za doznane krzywdy,
  • Zwroty kosztów, które zostały poniesione z powodu leczenia, opieki zdrowotnej, rehabilitacji czy utraconych dochodów za okres braku zdolności do pracy, który był spowodowany wypadkiem,
  • Rentę z tytułu utraconych korzyści (utracony dochód z powodu utracenia zdolności do pracy zarobkowej),
  • Zwroty kosztów za rzeczy i przedmioty, które uległy zniszczeniu w czasie wypadku.

Miałeś wypadek?

Otrzymaj dzięki nam najwyższa możliwą kwotę zadośćuczynienia! Nawet, jeżeli już odebrałeś pieniądze, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś otrzymał większy zwrot za doznaną krzywdę.